Lid worden

De Lofstem hanteert voor nieuwe leden een minimumleeftijd van 18 jaar, maar kent geen maximumleeftijd. Het liefst zien we jonge mannen lid worden om de vergrijzing van ons koor tegen te gaan, maar het is geen beletsel als mannen van 65+ lid willen worden. U begrijpt dat het prettig is als u over enige notenkennis beschikt. Maar als dat niet het geval is dan helpen wij u graag de basisbegrippen onder de knie te krijgen.

Op uw eerste avonden ontvangt u een muziekmap. Mocht de kennismaking zodanig zijn dat u lid wil worden dan kunt u de muziekmap bij u houden .

Contributie
De contributie bedraagt € 50 euro per kwartaal. U dient de contributie bij vooruitbetaling te voldoen op Ibannummer NL70RABO0310857120 t.n.v. Christelijk Mannenkoor De Lofstem. De voorkeur gaat uit naar automatische incasso.

Kleding
Tijdens concerten en medewerkingen dragen we uniforme kleding. Soms is dat ons koorpak met bijbehorend overhemd en stropdas, soms is dat vrijetijdskleding.

Formulier Aanmelding/Informatieverzoek

Laat dit veld blanco