Lid worden

 

Mannenkoor de Lofstem hanteert voor nieuwe leden een minimumleeftijd van 18 jaar, maar kent geen maximumleeftijd. Het liefst zien we jonge mannen lid worden om de vergrijzing van ons koor tegen te gaan, maar het is geen beletsel als mannen van 65+ lid willen worden. U begrijpt dat het prettig is als u over enige notenkennis beschikt. Maar als dat niet het geval is dan helpen wij u graag de basisbegrippen onder de knie te krijgen.

 

Op uw eerste avonden ontvangt u een muziekmap. Mocht de kennismaking zodanig zijn dat u lid wil worden dan kunt u de muziekmap bij u houden .

 

Contributie

 

De contributie bedraagt € 45 euro per kwartaal. U dient de contributie bij vooruitbetaling te voldoen op bankrekeningnummer NL70RABO0310857120 t.n.v. Christelijk Mannenkoor De Lofstem. De voorkeur gaat uit naar automatische incasso.

 

 

 

Kleding

 

Het bestuur stelt als voorwaarde voor het meezingen tijdens concerten en medewerkingen dat er uniforme kleding wordt gedragen.